Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

baahha
20:53
1177 2313

June 28 2015

baahha
19:46
1716 8ec8
Reposted fromfelicka felicka
baahha
19:44
0453 2620
baahha
19:40
8735 dee4
Reposted frombjureczko bjureczko viaune-raconteuse une-raconteuse
baahha
19:40
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

baahha
19:39
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
19:37
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viausmiechprosze usmiechprosze
baahha
19:35
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamahsheed mahsheed
baahha
19:34
baahha
19:33
baahha
19:33
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaromantycznosc romantycznosc
baahha
19:28

June 24 2015

baahha
20:30
Pozwól tylko pozamykać
Żeby nic już nie wypadło
To, co się nie wypaliło
Żeby jeszcze komuś dać coś
— ,,Jarli''-Domowe Melodie
Reposted fromaynis aynis
baahha
20:29
7573 e6da
Reposted fromtaSowa taSowa
baahha
20:28
8711 459c
Reposted fromtaSowa taSowa
baahha
20:27
8997 8002
Reposted frommup mup
baahha
20:27
9039 6884

June 18 2015

baahha
20:03
2038 17f3
Reposted fromdelgada delgada vialily931 lily931
baahha
20:02
19:55
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viamieszu mieszu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...